In 't kort

Op allerlei terreinen zijn mensen en organisaties continu bezig om dingen gedaan te krijgen. Hoe ze dat precies doen en de manier waarop ze daarbij communiceren, bepaalt of ze hun doelstellingen bereiken. Dat is waar Tri-Co mensen en organisaties in ondersteunt.

Tri-Co wordt geleid door Jacqueline Rijpma, allround communicatieprofessional en gediplomeerd coach/trainer op het gebied van management, persoonlijke effectiviteit en communicatie. Vanuit deze disciplines helpt Jacqueline jou als individu, team of organisatie bij het stellen èn bereiken van je doelen door middel van effectieve communicatie en (inter)actie.

Deze website is bedoeld om een eerste indruk te krijgen van de activiteiten, ervaring en visie van Tri-Co. De kern van wat Tri-Co doet, is 'mens-en-werk op maat'. Ik ontmoet je dan ook graag persoonlijk om van gedachten te wisselen over wat ik voor jou, je team of je organisatie kan betekenen.

groot_beeld